ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Τρίπολη, ενώ ορισμένες από τις σχολές του λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.